Title: Vícejazyčné metody pro hledání sémantické podobnosti slov
Other Titles: Multilingual Semantic Word Similarity
Authors: Strolený, Josef
Advisor: Konopík Miloslav, Ing. Ph.D.
Referee: Pražák Ondřej, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31813
Keywords: vícejazyčná sémantická podobnost slov;slovní vektory;sémantické sítě;shlukování;zpracování přirozeného jazyka;sémantický prostor;distribuční sémantika
Keywords in different language: multilingual semantic word similarity;word vector;semantic network;clustering;natural language processing;semantic space;distributional semantics
Abstract: Tato práce se zabývá vícejazyčnou sémantickou podobností slov. Nejprve představujeme přístupy k modelování vícejazyčné sémantické podobnosti slov a dále uvádíme několik vybraných vícejazyčných metod. V další části práce se zabýváme vytvořením vlastního vícejazyčného systému. Nejdříve otestujeme několik existujících vícejazyčných metod, které v další části zkombinujeme k dosažení lepších výsledků. V poslední části práce pak porovnáváme vytvořený systém s nejlepším systémem, který zvítězil v mezinárodní vědecké soutěži SemEval-2017. Náš systém přitom na použitých testovacích datech dosáhl o více než 6 procent lepších výsledků.
Abstract in different language: This thesis deals with multilingual semantic word similarity. At first, we present approaches to modeling multilingual semantic word similarity and we introduce several selected multilingual methods. In the next section, we deal with the creation of our own multilingual system. We test several existing multilingual methods that we combine to achieve better results. In the last part of the thesis, we compare the created system with state-of-the-art system, which won the SemEval-2017 international scientific competition. Our system achieved more than 6 percent better results on tested data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
A15N0080Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce418,41 kBAdobe PDFView/Open
A15N0080Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce661,26 kBAdobe PDFView/Open
A15N0080Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce211,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31813

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.