Název: Vícejazyčné metody pro hledání sémantické podobnosti slov
Další názvy: Multilingual Semantic Word Similarity
Autoři: Strolený, Josef
Vedoucí práce/školitel: Konopík Miloslav, Ing. Ph.D.
Oponent: Pražák Ondřej, Ing.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31813
Klíčová slova: vícejazyčná sémantická podobnost slov;slovní vektory;sémantické sítě;shlukování;zpracování přirozeného jazyka;sémantický prostor;distribuční sémantika
Klíčová slova v dalším jazyce: multilingual semantic word similarity;word vector;semantic network;clustering;natural language processing;semantic space;distributional semantics
Abstrakt: Tato práce se zabývá vícejazyčnou sémantickou podobností slov. Nejprve představujeme přístupy k modelování vícejazyčné sémantické podobnosti slov a dále uvádíme několik vybraných vícejazyčných metod. V další části práce se zabýváme vytvořením vlastního vícejazyčného systému. Nejdříve otestujeme několik existujících vícejazyčných metod, které v další části zkombinujeme k dosažení lepších výsledků. V poslední části práce pak porovnáváme vytvořený systém s nejlepším systémem, který zvítězil v mezinárodní vědecké soutěži SemEval-2017. Náš systém přitom na použitých testovacích datech dosáhl o více než 6 procent lepších výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with multilingual semantic word similarity. At first, we present approaches to modeling multilingual semantic word similarity and we introduce several selected multilingual methods. In the next section, we deal with the creation of our own multilingual system. We test several existing multilingual methods that we combine to achieve better results. In the last part of the thesis, we compare the created system with state-of-the-art system, which won the SemEval-2017 international scientific competition. Our system achieved more than 6 percent better results on tested data.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0080Phodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce418,41 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0080Pposudek-op.PDFPosudek oponenta práce661,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A15N0080Pobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce211,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31813

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.