Název: Simulátor geometrie 3-D fotografování
Další názvy: Simulator of 3-D photography capture setup
Autoři: Berka, Matěj
Vedoucí práce/školitel: Lobaz Petr, Ing. Ph.D.
Oponent: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31814
Klíčová slova: 3d fotografie;webová aplikace;mobilní webová aplikace;vzdělávání;javascript;stereoskopie;react
Klíčová slova v dalším jazyce: 3d photography;web application;mobile web application;education;javascript;stereoscopy;react
Abstrakt: V této diplomové práci vznikla nová verze výukového programu, který se používá při výuce 3D fotografování. Nová verze vychází ze zkušeností předchozí verze a odstraňuje některé jejich nedostatky. Nejvýraznější změny byly provedeny u grafického uživatelského rozhraní. Do programu bylo dále přidáno několik nových funkcí, které pomohou při výuce 3D fotografování. Program je vyvíjený v programovacím jazyce JavaScript a nově je možné aplikaci používat i jako "nativní" aplikaci na tabletech. Program má kompletně novou architekturu, která zaručí snadnou rozšiřitelnost v budoucnosti. K realizaci nové verze programu byly vybrány moderní technologie, které by měly mít slibnou budoucnost.
Abstrakt v dalším jazyce: In this master's thesis was created a new version of education program used in classes focused on 3D photography. The new version is based on knowledge from the previous version and removes some of its drawbacks. The most significant changes have been made in a graphical user interface. The program has also been expanded with new features that will help during the study of 3D photography. The program is written in programing language JavaScript and new version offers support for mobile devices. Mobile devices can also use the program as an "native" application. The program has an new architecture which adds easy extensibility and only technologies with promising future were picked for the new version.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
A16N0005K-diplomova-prace.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0005Kposudek-op.PDFPosudek oponenta práce315,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0005Khodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce457,87 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A16N0005Kobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce224,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31814

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.