Title: Simulátor geometrie 3-D fotografování
Other Titles: Simulator of 3-D photography capture setup
Authors: Berka, Matěj
Advisor: Lobaz Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Dostal Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31814
Keywords: 3d fotografie;webová aplikace;mobilní webová aplikace;vzdělávání;javascript;stereoskopie;react
Keywords in different language: 3d photography;web application;mobile web application;education;javascript;stereoscopy;react
Abstract: V této diplomové práci vznikla nová verze výukového programu, který se používá při výuce 3D fotografování. Nová verze vychází ze zkušeností předchozí verze a odstraňuje některé jejich nedostatky. Nejvýraznější změny byly provedeny u grafického uživatelského rozhraní. Do programu bylo dále přidáno několik nových funkcí, které pomohou při výuce 3D fotografování. Program je vyvíjený v programovacím jazyce JavaScript a nově je možné aplikaci používat i jako "nativní" aplikaci na tabletech. Program má kompletně novou architekturu, která zaručí snadnou rozšiřitelnost v budoucnosti. K realizaci nové verze programu byly vybrány moderní technologie, které by měly mít slibnou budoucnost.
Abstract in different language: In this master's thesis was created a new version of education program used in classes focused on 3D photography. The new version is based on knowledge from the previous version and removes some of its drawbacks. The most significant changes have been made in a graphical user interface. The program has also been expanded with new features that will help during the study of 3D photography. The program is written in programing language JavaScript and new version offers support for mobile devices. Mobile devices can also use the program as an "native" application. The program has an new architecture which adds easy extensibility and only technologies with promising future were picked for the new version.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A16N0005K-diplomova-prace.pdfPlný text práce2,14 MBAdobe PDFView/Open
A16N0005Kposudek-op.PDFPosudek oponenta práce315,11 kBAdobe PDFView/Open
A16N0005Khodnoceni-ved.PDFPosudek vedoucího práce457,87 kBAdobe PDFView/Open
A16N0005Kobhajoba.PDFPrůběh obhajoby práce224,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31814

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.