Title: NAFTA: analýza činnosti a perspektivy další spolupráce
Other Titles: NAFTA: analysis of activities and prospects of further cooperation
Authors: Petrová, Jana
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31823
Keywords: regionalismus;nový regionalismus;mezinárodní organizace;regionální organizace;zóna volného obchodu;severojižní integrace
Keywords in different language: regionalism;new regionalism;international organizations;regional organizations;free trade area;northsouth integration
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá dosavadní činností Severoamerické zóny volného obchodu (NAFTA) a perspektivami další spolupráce. Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je definován regionalismus spolu s mezinárodními organizacemi. V praktické části jsou tyto pojmy aplikovány na NAFTA s vymezením pozitiv a negativ pro členské státy. Na závěr této části bakalářské práce jsou nastíněny nejpravděpodobnější scénáře budoucího vývoje NAFTA.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with activities of North American Free Trade Agreement (NAFTA) and its prospects for further development. The thesis is divided into two parts. In theoretical part, the regionalism alongside with international organizations are defined. In the practical part are those concepts applied on NAFTA with the evaluation of benefits and negatives for member states. At the end of this section of bachelor thesis, the most likely scenarios of future evolution of NAFTA are described.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jana Petrova_ BP.pdfPlný text práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Petrova-bp-MVBAS.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Petrova_BP_MV_BAS_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Petrova.pdfPrůběh obhajoby práce337,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.