Title: Rozpad státnosti - případová studie Libye
Other Titles: The Disintegration of statehood - the case study of Libya
Authors: Steňková, Gabriela
Advisor: Ponížilová Martina, PhDr. Ph.D.
Referee: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31825
Keywords: rozpadlý stát;bezpečnost;libye;konflikt;islámský stát;terorismus;občanská válka
Keywords in different language: failed state;security;libya;conflict;islamic state;terrorism;civil war
Abstract: Tématem této bakalářské práce je rozpad státnosti Libye. Práce je koncipována jako jednopřípadová studie, v jejímž rámci je analyzován vliv rozpadu státnosti na míru vnitřní bezpečnosti státu a bezpečnosti okolí. Roku 2011 byl po čtyřiceti dvou letech sesazen z postu vůdce Muammar Kaddáfí. Obyvatelé tehdy doufali, že to bude ve znamení nového začátku, svobody a bezpečnosti. Ale ani dlouhých šest let po smrti tohoto muže, není kdysi jedna z nejbohatších afrických zemí, schopna nového začátku a dochází spíše než k přiblížení tolik vytoužené demokracii, k zesilování anarchie a klid v zemi je v nedohlednu. Od roku 2011 se tak začala Libye označovat za rozpadající, či dnes spíše za rozpadlý stát. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak rozpad státnosti Libye po pádu režimu Muammara Kaddáfího ovlivnil bezpečnostní situaci v zemi a bezpečnost v okolí mezi lety 20112016. Studie se tedy zabývá tím, zda a jak se v těchto letech zhoršovala bezpečností situace v zemi s přibývajícími nepokoji a nestabilitou režimu uvnitř země a zda měl rozpad Libye i negativní dopad na bezpečnost v nejbližším okolí.
Abstract in different language: This bachelor thesis is one case study, which is focusing on a connection between a state failure and security with the aim of this study being an analysis of the effects of Libya as a failed state on the security in the country itself and the surroundings during the years 20112016. The term failed state came to existence at the end of the cold war. After the war the Soviet Union fell apart and the bipolar system changed into a multipolar. With this some of the countries lost a big ally as well as a financial supporter, which led to a weakening of many states. Failed state is now being described as a state, which is no longer capable of assuring security and development of the country and no longer controls its borders. First this term is explained through studies of political scientists and their analyses of the effects of the state failure on the security of the country. Furthermore, the focus is put on what role the state failure plays not only in the security of the country itself but also in the security of surroundings. The empirical part of this thesis explains the course of the events which led to the destabilization of Libya from the year 2011 on and what consequences it had on the security matter of the country, with the emphasis put on the human security matter. The next part of the analyses directs outside the borders focusing on three neighbouring countries Tunisia, Egypt and Algeria and one not neighbouring country Mali, which have been affected by the state failure of Libya mainly by the spread of the extremist groups and illegal trade. In the conclusion it is explained that Libya has become a failed state since the rebellion in 2011 because of the nonexistence of the government, increase of the military groups and terrorist groups, incapability of controlling borders and life threats of Libyans as well as being its failure having a huge effect on the security of other countries.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Stenkova-finalni verze word.pdfPlný text práce813,27 kBAdobe PDFView/Open
BP_Stenkova_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Stenkova-bp-mvbas.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Stenkova.pdfPrůběh obhajoby práce320,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31825

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.