Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠanc David, PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorDoubková, Tereza
dc.contributor.refereePiknerová Linda, PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-4
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:39Z-
dc.date.available2017-9-30
dc.date.available2019-03-15T10:14:39Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-30
dc.identifier74469
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31836
dc.description.abstractTato komparativní případová studie se soustředí na vznik politických entit na území Somálska po pádu autoritářského režimu Siada Berreho v roce 1991. Druhá část práce je věnována komparaci zejména Federálního Somálska, se zohledněním odchylek jeho členských států, a mezinárodně neuznávané Republiky Somaliland. K jejich porovnání, z hlediska naplňování funkcí moderního státu, bylo použito Fragile State Indexu a jeho jednotlivých indikátorů. Na jednotlivé celky byly aplikovány indikátory soudržnosti zachycující bezpečnostní situaci, kmenovou fragmentaci statů a roli žen nejen v politickém světě. Ekonomickými indikátory byla popsána problematika hospodářství, ekonomiky či odlivu mozků. Indikátory politické posloužily k posouzení legitimity státu, jeho právního systému, přístupu k poskytování veřejných služeb a dodržování lidských práv. Ve výčtu poslední, sociální indikátory, byly zaměřeny na demografické tlaky, uprchlíky, vnitřně vysídlené osoby a na míru vnějšího zásahu v podobě mezinárodních organizací na fungování státu.cs
dc.format46 s. (89 414 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectsomaliacs
dc.subjectfederální somálskocs
dc.subjectsomalilandcs
dc.subjectslabá státnostcs
dc.subjectfailed statecs
dc.subjectcollapsed statecs
dc.subjectfragile state indexcs
dc.titlePoliticko-geografické důsledky rozpadu státu - případ Somálskacs
dc.title.alternativePolitical-geographical consequences of the state's disintegration - The case of Somaliaen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programPolitologiecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis comparative case study focused on entities, which emerged in Somalia after failure of Siad Barre's authoritative regime in 1991. Following part is dedicated to comparison of the Federal Somalia, taking into consideration its federal member states and internationally unrecognised Republic of Somaliland. The Fragile State Index and its particular indicators were used to compare them in terms of fulfilling the functions of the modern state. Cohesion indicators were applied to individual units to capture security situation, tribal fragmentation of the states and the role of women not only in political sphere. Economical indicators were used to describe economics and brain drain. Political indicators served to assess the legitimacy of the state, its legal system, its approach to public services and obeying human rights. Last but not least, social indicators, focused on demographic pressures, refugees, internally displaced people, and influence of external intervention in the form of international organisations on the state functioning.en
dc.subject.translatedsomaliaen
dc.subject.translatedfederální somálskoen
dc.subject.translatedsomalilanden
dc.subject.translatedweak statehooden
dc.subject.translatedfailed stateen
dc.subject.translatedcollapsed stateen
dc.subject.translatedfragile state indexen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Politicko-geograficke_ du_sledky rozpadu sta_tu - pr_i_pad Soma_lska 24.4.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
Doubkova-bp-ved-MV-TER.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Doubkova_BP_MV_BAS_opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Doubkova.pdfPrůběh obhajoby práce263,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31836

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.