Title: Anarchokapitalismus v pojetí Paralelní Polis
Other Titles: Anarchocapitalism in concept of Parallel Polis
Authors: Rytina, Jiří
Advisor: Stulík Ondřej, PhDr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31838
Keywords: obsahová analýza;anarchokapitalismus;levicový tržní anarchismus;tržní anarchismus;transhumanismus;demokratický transhumanismus;libertariánský transhumanismus;paralelní polis;kryptoanarchie;kapitalismus;volný trh;osvobozený trh.
Keywords in different language: content analysis;anarchovapitalism;left wing anarchism;market anarchism;transhumanism;democratic transhumanism;libertarian transhumanism;parallel polis;cryptoanarchy;capitalism;free market;freed market.
Abstract: Cílem práce je upřesnit politickou orientaci spolku Paralelní polis v rámci politické filozofie anarchokapitalismu, levicového tržního anarchismu, libertariánského transhumanismu a demokratického transhumanismu. Pro dosažení cíle byla zvolena metoda obsahové analýzy, jejíž kódový systém je založen na hlavních znacích výše zmíněných myšlenkových směrů. Tyto kódy jsou potom užity pro analyzování informací, článků a výkladových programů, které Paralelní polis pořádá. Výsledky analýzy jsou v závěru práce zhodnoceny a dosazeny do výzkumných otázek, na které se snaží odpovědět.
Abstract in different language: Main goal of the banchelor thesis is to specify political orientation of the Parallel polis group within concepts of anarchocapitalism, left-wing market anarchism, libertarian transhumanism and democratic transhumanism. Content analysis method was chosen for achieving this goal. Code system of the content analysis is based on main signs o thef political philosophies which are mentioned above. These codes are used for analysing information, articles and presentation programs that are created by the Parallel polis group. Results of the analysis are evaluated by research questions with the attempt to answer them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Rytina.pdfPlný text práce563,49 kBAdobe PDFView/Open
Rytina-bp-POL.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rytina-bp-POL_0.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rytina.pdfPrůběh obhajoby práce306,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31838

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.