Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTlučhoř, Jan
dc.contributor.authorDobrovolná, Petra
dc.contributor.refereeKaňka, Lukáš
dc.date.accepted2012-09-13
dc.date.accessioned2013-06-19T06:32:16Z
dc.date.available2012-06-15cs
dc.date.available2013-06-19T06:32:16Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-08-23
dc.identifier50720
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3183
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na aplikaci marketingu v areálu na Vrchu Háj v Aši. V první části práce jsou vypracována teoretická východiska k danému tématu. Zaměřeno je především na marketing jako takový, popsána je PEST a SWOT analýza a marketingový mix. Z teoretické části vychází část praktická. Kde v úvodu je popsán Vrch Háj, jeho historie a celkový současný stav. Následují analýzy, jako je PEST a SWOT analýza a analýza konkurence. Další částí je marketingový mix, kde jsou popsány činnosti provozované na Vrchu Háj. Poslední část této práce je zaměřena na typického zákazníka a práci uzavírá shrnutí nedostatků a návrhy na jejich odstranění a vylepšení situace na Vrchu Háj.cs
dc.format62 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmarketingcs
dc.subjectmarketing v cestovním ruchucs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectmarketingový mixcs
dc.titleAplikace marketingu ve vybraném středisku cestovního ruchu - Vrch Háj (Aš)cs
dc.title.alternativeApplication of marketing in selected tourism centre - Vrch Háj (Aš)en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.description.departmentKatedra marketingu, obchodu a služebcs
dc.thesis.degree-programEkonomika a managementcs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis submitter work is focused on the application of marketing in the area Vrch Háj in Aš. The first part is eleborated the theoretical background of the topic. The focus is primarily on marketing, but PEST and SWOT analysis and marketing mix is described in it as well. The theoretical part is based on the practical part. The introduction describes Vrch Háj, its history and current situation. Next part is focused on analysis such as PEST and SWOT analyses and competitor analyses. Another part is about marketing mix, which describes the aktivity carried by Vrch Háj. Last section of the work is focused on the typical costumer and the work concludes a summary of deficiencies and suggestions for elimination and improvement of the situation of Vrch Háj.en
dc.subject.translatedmarketingen
dc.subject.translatedmarketing in tourismen
dc.subject.translatedSWOT analysisen
dc.subject.translatedmarketing mixen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP-Dobrovolna.pdfPlný text práce2,6 MBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna - V.pdfPosudek vedoucího práce328,94 kBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna - O.pdfPosudek oponenta práce321,13 kBAdobe PDFView/Open
Dobrovolna obh..PDFPrůběh obhajoby práce79,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3183

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.