Title: Proměna pozice Francouzské republiky v mezinárodním systému od konce druhé světové války do současnosti. Analýza zahraničně-politických koncepcí francouzských vlád a prezidentů.
Other Titles: Transformation of the position of the French Republic into the international system from the end of the Second World War to the present. Analysis of the Foreign Policy Concepts of French Governments and Presidents.
Authors: Lopourová, Aneta
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31841
Keywords: francie;charles de gaulle;zahraniční politika;georges pompidou;valéry giscard d'estaign;françois mitterrand;jacques chirac;nicolas sarkozy;françois hollande;emmanuel macron;severoatlantická alliance;evropské společenství uhlí a oceli;spojené státy americké;sovětský svaz;evropská integrace;rada bezpečnosti osn
Keywords in different language: france;charles de gaulle;georges pompidou;valéry giscard d'estaign;françois mitterrand;jacques chirac;nicolas sarkozy;françois hollande;emmanuel macron;foreign policy;north atlantic treaty organisation;european economic community;european union;council of security;united states of america;soviet union
Abstract: Bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou prvního francouzského prezidenta Páté republiky Charlese de Gaulla na pozadí vybraných politických událostí a působení Francie v mezinárodních organizacích, přičemž zvláštní pozornost je věnována vztahům Francie se Spojenými státy americkými a Sovětským svazem v době studené války, a evropským záležitostem. Následně se práce zaměřuje na de Gaullovy nástupce v postu prezidenta republiky a jejich zahraniční politice, podobnostem a rozdílnostem od precedentního postavení prvního prezidenta Páté republiky.
Abstract in different language: The thesis observe the foreign policy of the First French President of the Fifth Republic, Charles de Gaulle, on the background of selected political events and the activities of France in international organizations, with special attention to France's relations with the United States and the Soviet Union during the Cold War and European affairs. Subsequently, the thesis focuses on de Gaulle's successors in the position of the President of the Republic and their foreign policy, similarities and differences from the previous position of the first president of the Fifth Republic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Lopourova Aneta.pdfPlný text práce521,11 kBAdobe PDFView/Open
Lopourova-bp-mv-opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
lopourova_bp_mvter_ved-p.pdfPosudek vedoucího práce694,84 kBAdobe PDFView/Open
Lopourova.pdfPrůběh obhajoby práce366,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31841

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.