Název: Proměna pozice Francouzské republiky v mezinárodním systému od konce druhé světové války do současnosti. Analýza zahraničně-politických koncepcí francouzských vlád a prezidentů.
Další názvy: Transformation of the position of the French Republic into the international system from the end of the Second World War to the present. Analysis of the Foreign Policy Concepts of French Governments and Presidents.
Autoři: Lopourová, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Oponent: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31841
Klíčová slova: francie;charles de gaulle;zahraniční politika;georges pompidou;valéry giscard d'estaign;françois mitterrand;jacques chirac;nicolas sarkozy;françois hollande;emmanuel macron;severoatlantická alliance;evropské společenství uhlí a oceli;spojené státy americké;sovětský svaz;evropská integrace;rada bezpečnosti osn
Klíčová slova v dalším jazyce: france;charles de gaulle;georges pompidou;valéry giscard d'estaign;françois mitterrand;jacques chirac;nicolas sarkozy;françois hollande;emmanuel macron;foreign policy;north atlantic treaty organisation;european economic community;european union;council of security;united states of america;soviet union
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zahraniční politikou prvního francouzského prezidenta Páté republiky Charlese de Gaulla na pozadí vybraných politických událostí a působení Francie v mezinárodních organizacích, přičemž zvláštní pozornost je věnována vztahům Francie se Spojenými státy americkými a Sovětským svazem v době studené války, a evropským záležitostem. Následně se práce zaměřuje na de Gaullovy nástupce v postu prezidenta republiky a jejich zahraniční politice, podobnostem a rozdílnostem od precedentního postavení prvního prezidenta Páté republiky.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis observe the foreign policy of the First French President of the Fifth Republic, Charles de Gaulle, on the background of selected political events and the activities of France in international organizations, with special attention to France's relations with the United States and the Soviet Union during the Cold War and European affairs. Subsequently, the thesis focuses on de Gaulle's successors in the position of the President of the Republic and their foreign policy, similarities and differences from the previous position of the first president of the Fifth Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Lopourova Aneta.pdfPlný text práce521,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lopourova-bp-mv-opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
lopourova_bp_mvter_ved-p.pdfPosudek vedoucího práce694,84 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lopourova.pdfPrůběh obhajoby práce366,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31841

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.