Title: Příčiny arménsko-ázerbájdžánské války v roce 1994
Other Titles: Causes of the Armenian-Azerbaijani War in 1994
Authors: Himmer, Michal
Advisor: Cabadová Waisová Šárka, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Šanc David, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31855
Keywords: arménie;ázerbájdžán;válka;náhorní karabach;hladiny analýzy;příčiny konfliktu
Keywords in different language: armenia;azerbaijan;war;nagorno karabakh;levels of analysis;causes of conflict
Abstract: Tato bakalářská se zabývá tématem příčin arménsko-ázerbájdžánské války v roce 1994. Pro efektivnější zjištění těchto příčin jsou použity hladiny analýzy, jež jsou představeny ve druhé kapitole. V dalších kapitolách jsou jednotlivé hladiny analyzovány. Těmito hladinami jsou hladina mezinárodního systému, hladina mezinárodních subsystémů, hladina jednotek a hladina subjednotek. V závěrečné části práce je představeno state-of-the-art review dané problematiky, které osvětluje relevantní příčiny konfliktu.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with a topic of the causes of the Armenian-Azerbaijani war in 1994. For more effective detection of those causes this paper uses the levels of analysis that are presented in its second chapter. In other chapters, particular levels are analysed. Those levels are the level of the international system, the level of the international subsystems, the level of the units and the level of the subunits. In the last chapter of this thesis, state-of-the-art review of the topic is presented. That review provides reader with relevant causes of the conflict.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Michal Himmer.pdfPlný text práce640,6 kBAdobe PDFView/Open
Himmer-bp-MVBAS.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Himmer-bp-opo-MV-TER.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Himmer.pdfPrůběh obhajoby práce271,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31855

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.