Title: Propaganda a politizace dějin: analýza seriálu Třicet případů majora Zemana
Other Titles: Propaganda and politicization of history: analysis of the series Třicet případů majora Zemana
Authors: Vaňáčová, Tereza
Advisor: Naxera Vladimír, PhDr. Ph.D.
Referee: Strnadová Lenka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31861
Keywords: interpretace dějin;normalizace;politizace dějin;pražské jaro;propaganda;třicet případů majora zemana
Keywords in different language: interpretation of history;normalization;politicization of history;prague spring;propaganda;třicet případů majora zemana
Abstract: Bakalářská práce se zabývá propagandou a politizací dějin, které využíval komunistický režim v Československu v období normalizace ke své legitimizaci a ospravedlnění kroků, které měly vést k jeho prosazení a upevnění. Na základě analýzy seriálu Třicet případů majora Zemana je představen způsob, kterým se režim snažil manipulovat s kolektivní pamětí veřejnosti pomocí reinterpretace poválečných československých dějin. Důraz je kladen zejména na identifikaci zobrazených nepřátel komunistického režimu a jejich vykreslení v seriálu. Z pohledu reinterpretace historických událostí se práce soustředí především na rozbor dílů, které se týkají událostí souvisejících s pražským jarem.
Abstract in different language: The Bachelor Thesis deals with the propaganda and politicization of history used by the Communist regime in Czechoslovakia in the period of normalization to legitimize and justify its steps that had to lead to its enforcement and consolidation. Based on an analysis of series Třicet případů majora Zemana, the thesis introduces the way the regime used to manipulate with collective memory of public by reinterpreting Czechoslovak post-war history. The emphasis is on identification of the depicted enemies of the Communist regime and their rendering in the series. From the point of view of the re-interpretation of historical events, the work focuses mainly on the analysis of episodes related to the events of the Prague Spring.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
F15B0166K_Vanacova_BP.pdfPlný text práce553,8 kBAdobe PDFView/Open
Vanacova-bp-pol-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Vanacova-bp-POL.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Vanacova.pdfPrůběh obhajoby práce356,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31861

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.