Title: Proces vyjednávání o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie v roce 2017.
Other Titles: The negotiation process of the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union in 2017.
Authors: Keka, Matěj
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Zákravský Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31863
Keywords: brexit;historie;suverenita;evropská komise;evropská unie;devoluce;strategie;vystoupení;vyjednávání
Keywords in different language: brexit;history;sovereignty;european commission;european union;devolution;strategy;exiting;negotiation
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá otázkou britského vystoupení z Evropské unie. Nejprve je popsána historie členství Spojeného království v Evropských společenstvích a Evropské unii, tak aby si tak čtenář dokázal utvořit představu o komplexnosti popisované problematiky. V následující části je popsána obecná rovina a konkretní rovina britského vystoupení Spojeného království z Evropské unie. V poslední části jsou rozebrána jednotlivá kola vyjednávání v roce 2017. V této části je analyzována strategie obou aktérů, kterou pro jednotlivá kola použily.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the issue of the British exiting from the European Union. Firstly, the history of UK membership in the European Communities and the European Union is described so that the reader is able to form an idea of the complexity defined in the thesis. In the following chapter I describe a general and a specific scope of the United Kingdom's UK exiting from the European Union. In the last part the individual rounds of negotiations in 2017 are described. In this part is the strategy of the two actors used for each round being analyzed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Keka_Matej_Proces vyjednavani o vystoupeni Spojeneho kralovstvi Velke Britanie a Severniho Irska z Evropske unie v roce 2017.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Keka-bp-mv-opo.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
keka_bp_mvter_ved-p.pdfPosudek vedoucího práce689,12 kBAdobe PDFView/Open
Keka.pdfPrůběh obhajoby práce344,48 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31863

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.