Název: Tvorba webového systému pro vedení pedagogických praxí na FPE ZČU
Další názvy: Creation of a web system for managing pedagogical practices at FPE ZČU
Autoři: Hubáček, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Jakeš Tomáš, PhDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31869
Klíčová slova: pedagogické praxe;webový systém;evidence dat;fpe
Klíčová slova v dalším jazyce: pedagogical practice;web system;data logging;fpe
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá analýzou a tvorbou nového systému pro správu pedagogických praxí na FPE ZČU. Cílem této práce bylo analyzovat současný systém praxí a navrhnout nové řešení, které bude eliminovat slabá místa původního systému. V práci se nachází kompletní výčet zjištěných informací, informace o vybraném nástroji pro tvorbu systému, popis vybraných dílčích částí zdrojového kódu a v neposlední řadě i popis uživatelského rozhraní.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor work deals with the analysis and creation of a new system for administration of teaching practices at FPE ZČU. The objective of this work was to analyze the current system of teaching practices and to design new solution that will eliminate weaknesses of the original system. In this bachelor work there is a complete summary of received information, information about the selected device for the development of the system, the description of selected parts of the source code and finally the work includes the description of the user interface.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
28_6_2018_BP_hubacekl.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
BP_Hubacek_oponent.pdfPosudek oponenta práce193,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Protokol Hubacek644.pdfPrůběh obhajoby práce338,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni Hubacek649.pdfPosudek vedoucího práce694,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31869

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.