Title: Tvorba webového systému pro vedení pedagogických praxí na FPE ZČU
Other Titles: Creation of a web system for managing pedagogical practices at FPE ZČU
Authors: Hubáček, Luboš
Advisor: Jakeš Tomáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31869
Keywords: pedagogické praxe;webový systém;evidence dat;fpe
Keywords in different language: pedagogical practice;web system;data logging;fpe
Abstract: Bakalářská práce se zabývá analýzou a tvorbou nového systému pro správu pedagogických praxí na FPE ZČU. Cílem této práce bylo analyzovat současný systém praxí a navrhnout nové řešení, které bude eliminovat slabá místa původního systému. V práci se nachází kompletní výčet zjištěných informací, informace o vybraném nástroji pro tvorbu systému, popis vybraných dílčích částí zdrojového kódu a v neposlední řadě i popis uživatelského rozhraní.
Abstract in different language: This bachelor work deals with the analysis and creation of a new system for administration of teaching practices at FPE ZČU. The objective of this work was to analyze the current system of teaching practices and to design new solution that will eliminate weaknesses of the original system. In this bachelor work there is a complete summary of received information, information about the selected device for the development of the system, the description of selected parts of the source code and finally the work includes the description of the user interface.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
28_6_2018_BP_hubacekl.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
BP_Hubacek_oponent.pdfPosudek oponenta práce193,07 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Hubacek644.pdfPrůběh obhajoby práce338,92 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni Hubacek649.pdfPosudek vedoucího práce694,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31869

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.