Název: Dopravní dostupnost turistických cílů Plzeňského kraje se zaměřením na vybrané historické objekty
Další názvy: Accessibility of Tourist Destinations in the Pilsen Region with a focus on selected historical objects
Autoři: Jeřábková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Rousová, Magdalena
Oponent: Novotná, Marie
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3187
Klíčová slova: dopravní dostupnost;Plzeňský kraj;přímé dopravní spojení;autobusová a železniční doprava;kulturně-historické památky;cestovní ruch
Klíčová slova v dalším jazyce: transport availability;Pilsen region;direct transport links;bus and railway transport;cultural-historical sights;tourism/tourist industry
Abstrakt: Tato práce se zabývá dopravní dostupností vybraných kulturně-historických památek Plzeňského kraje pomocí přímých spojů autobusovou a železniční dopravou. V hlavní analytické části práce byly vytvořené mapy (časové, vzdálenostní a frekvenční dostupnosti) zhodnoceny s návštěvností jednotlivých turistických cílů za rok 2010.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor´s thesis deals with transport availability of cultural-historical sights of Pilsen region by means of direct lines of buses and railway transport.In the main analytical part of the thesis there were created maps (time, distance and frequency availability), which were evaluated with the visit rate of individual tourist destinations in 2010.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zapadoceska univerzita v Plzni - Lucie Jerabkova.pdfPlný text práce8,04 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Jerabkova - p. vedouciho.jpgPosudek vedoucího práce351,74 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Jerabkova - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce317,18 kBZIPZobrazit/otevřít
Jerabkova.jpgPrůběh obhajoby práce138,52 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3187

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.