Title: Metody odhadu charakteristických čísel procesu z omezených experimentálních dat
Other Titles: Computing of process characteristic numbers from limited experimental data
Authors: Dostálek, Lukáš
Advisor: Čech Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Königsmarková Jana, RNDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31874
Keywords: identifikace systémů;matlab;simulink;system identification toolbox;charakteristická čísla;experimentální data;vliv šumu
Keywords in different language: system identification;matlab;simulink;system identification toolbox;characteristic numbers;experimental data;noise influence
Abstract: Cílem této práce je analýza metod, které vedou na odhad charakteristických čísel, jimiž lze aproximovat skutečný systém. Pomocí momentové metody bude vygenerována rozsáhlá testovací množina, sloužící k ohodnocení kvality identifikace napříč několika identifikovanými strukturami, vstupními signály a sadou testovacích monotónních systémů. Následně bude diskutován vliv šumu na kvalitu identifikace. Součástí práce je též řešený příklad, který podchycuje základy identifikace systémů pomocí identifikačního toolboxu v prostředí MATLAB.
Abstract in different language: The aim of this work is to analyze methods leading up to characteristic numbers estimation. The real system can be approached due to this numbers. We will generate large test set based on the moments method to rate identification quality. For the set of systems there will be tested some of identification structures and input signals. Also the noise influence will be discussed. Part of this work provides an outline how to identify systems in MATLAB by System Identification Toolbox.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Dostalek.pdfPlný text práce4,71 MBAdobe PDFView/Open
dostalek-v.pdfPosudek vedoucího práce633,28 kBAdobe PDFView/Open
dostalek-o.pdfPosudek oponenta práce705,36 kBAdobe PDFView/Open
dostalek-p.pdfPrůběh obhajoby práce332,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31874

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.