Název: Metody automatického nastavování PID regulátorů
Další názvy: Automatic PID tuning rules
Autoři: Slavíček, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Čech Martin, Ing. Ph.D.
Oponent: Sobota Jaroslav, Ing. PhD.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31875
Klíčová slova: pid regulátory;metody nastavování pid regulátorů;indexy kvality regulace;kvalita regulace v časové oblasti;kvalita regulace ve frekvenční oblasti
Klíčová slova v dalším jazyce: pid controllers;methods of tuning pid controllers;quality indexes of regulation;quality of regulation in time domain;quality of regulation in frequency domain
Abstrakt: Tato práce vznikla za účelem otestování různých metod nastavení PID regulátorů a ověření indexů kvality testovaných metod v časové a frekvenční oblasti. V prvních kapitolách je čtenář stručně seznámen s PID regulátory, metodami jejich nastavování a je mu předloženo několik pravidel pro sledování kvality regulace v časové a frekvenční oblasti. V další části práce je popsán software umožňující analýzu metod pro vhodně definovanou množinu testovacích systémů a jsou zde zhodnoceny výsledky kvality regulace.
Abstrakt v dalším jazyce: The main focus of this thesis work is to test various methods of tuning PID controllers and validate quality indexes of the tested methods in time and frequency domain. In the first chapters PID controllers and their tuning methods are briefly introduced. Then there are listed several rules for monitoring the quality of regulationin time and frequency domain. The second part of this thesis describes software which enable to analyse methods for suitable class of testing systems and the results of quality of regulation are evaluated there.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Slavicek.pdfPlný text práce17,96 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slavicek-v.pdfPosudek vedoucího práce629,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slavicek-o.pdfPosudek oponenta práce778,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
slavicek-p.pdfPrůběh obhajoby práce351,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31875

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.