Title: Metody automatického nastavování PID regulátorů
Other Titles: Automatic PID tuning rules
Authors: Slavíček, Lukáš
Advisor: Čech Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Sobota Jaroslav, Ing. PhD.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31875
Keywords: pid regulátory;metody nastavování pid regulátorů;indexy kvality regulace;kvalita regulace v časové oblasti;kvalita regulace ve frekvenční oblasti
Keywords in different language: pid controllers;methods of tuning pid controllers;quality indexes of regulation;quality of regulation in time domain;quality of regulation in frequency domain
Abstract: Tato práce vznikla za účelem otestování různých metod nastavení PID regulátorů a ověření indexů kvality testovaných metod v časové a frekvenční oblasti. V prvních kapitolách je čtenář stručně seznámen s PID regulátory, metodami jejich nastavování a je mu předloženo několik pravidel pro sledování kvality regulace v časové a frekvenční oblasti. V další části práce je popsán software umožňující analýzu metod pro vhodně definovanou množinu testovacích systémů a jsou zde zhodnoceny výsledky kvality regulace.
Abstract in different language: The main focus of this thesis work is to test various methods of tuning PID controllers and validate quality indexes of the tested methods in time and frequency domain. In the first chapters PID controllers and their tuning methods are briefly introduced. Then there are listed several rules for monitoring the quality of regulationin time and frequency domain. The second part of this thesis describes software which enable to analyse methods for suitable class of testing systems and the results of quality of regulation are evaluated there.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Slavicek.pdfPlný text práce17,96 MBAdobe PDFView/Open
slavicek-v.pdfPosudek vedoucího práce629,91 kBAdobe PDFView/Open
slavicek-o.pdfPosudek oponenta práce778,21 kBAdobe PDFView/Open
slavicek-p.pdfPrůběh obhajoby práce351,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31875

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.