Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKott Otto, MUDr. CSc.
dc.contributor.authorKočí, Kamila
dc.contributor.refereeHonzíková Kamila, Ing. Bc.
dc.date.accepted2018-6-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:05Z-
dc.date.available2016-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:05Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2017-3-29
dc.identifier69048
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31891-
dc.description.abstractTato bakalářská práce na téma "Indikace a provedení CT a MR močového systému u dětí" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie močového systému, funkční morfologie a vrozené anomálie a nemoci močového systému. Dále jsou v teoretické části popsány základní diagnostické metody, a to skiagrafie, výpočetní tomografie a magnetická rezonance. Praktická část obsahuje kazuistiky dětských pacientů, kteří absolvovali vyšetření na MR nebo na CT.cs
dc.format51
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectmočová soustavacs
dc.subjectskiagrafiecs
dc.subjectmagnetická rezonancecs
dc.subjectvýpočetní tomografiecs
dc.titleIndikace a provedení CT a MR močového systému u dětícs
dc.title.alternativeIndication and execution of the CT and MRI of the children's urinary systemen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis on "Indication and realization of CT and MR of the urinary system of children" is divided into theoretical and practical part. In theoretical part, there is description of urinary system anatomy, functional morphology and congenital anomalies and diseases of the urinary system.In theoretical part there is also description of basic diagnostic methods, namely, skiagraphy, computational tomography and magnetic resonance. Practical part consists of casuistry of child patients, who undergo the examination on MR or CT.en
dc.subject.translatedurinary systemen
dc.subject.translatedsciagraphyen
dc.subject.translatedmagnetic resonanceen
dc.subject.translatedcomputed tomographyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Koci.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Koci_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Koci_OP.pdfPosudek oponenta práce951,23 kBAdobe PDFView/Open
Koci.pdfPrůběh obhajoby práce414,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.