Title: Indikace a provedení CT a MR močového systému u dětí
Other Titles: Indication and execution of the CT and MRI of the children's urinary system
Authors: Kočí, Kamila
Advisor: Kott Otto, MUDr. CSc.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31891
Keywords: močová soustava;skiagrafie;magnetická rezonance;výpočetní tomografie
Keywords in different language: urinary system;sciagraphy;magnetic resonance;computed tomography
Abstract: Tato bakalářská práce na téma "Indikace a provedení CT a MR močového systému u dětí" je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána anatomie močového systému, funkční morfologie a vrozené anomálie a nemoci močového systému. Dále jsou v teoretické části popsány základní diagnostické metody, a to skiagrafie, výpočetní tomografie a magnetická rezonance. Praktická část obsahuje kazuistiky dětských pacientů, kteří absolvovali vyšetření na MR nebo na CT.
Abstract in different language: This bachelor thesis on "Indication and realization of CT and MR of the urinary system of children" is divided into theoretical and practical part. In theoretical part, there is description of urinary system anatomy, functional morphology and congenital anomalies and diseases of the urinary system.In theoretical part there is also description of basic diagnostic methods, namely, skiagraphy, computational tomography and magnetic resonance. Practical part consists of casuistry of child patients, who undergo the examination on MR or CT.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Koci.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
Koci_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Koci_OP.pdfPosudek oponenta práce951,23 kBAdobe PDFView/Open
Koci.pdfPrůběh obhajoby práce414,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31891

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.