Title: Význam magnetické rezonance při vyšetřování pohybového aparátu
Other Titles: The Importance of Magnetic Resonance Imaging in the Investigation of Musculoskeletal System
Authors: Žižková, Veronika
Advisor: Nedbal Pavel, Mgr. Bc. DiS.
Referee: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31892
Keywords: pohybový aparát;ramenní kloub;kolenní kloub;sportovní úraz;zobrazovací metody;magnetická rezonance
Keywords in different language: musculoskeletal system;shoulder joint;knee joint;sports injury;imaging methods;magnetic resonance imaging
Abstract: Bakalářská práce na téma Význam magnetické rezonance při vyšetřování pohybového aparátu se skládá z teoretické a praktické části. Část teoretická je rozdělena na tři kapitoly. První kapitola se zabývá anatomií pohybového aparátu, kde jsou stručně popsány anatomické struktury, které bývají při sportu nejčastěji zraněné. Dále jsou popsány patologické procesy, jež nastanou vlivem sportu. A třetí kapitola obsahuje popis zobrazovacích metod, které se při vyšetřování pohybového aparátu mohou využívat. Podrobně je popsán princip magnetické rezonance, na kterou se tato práce zaměřuje. Část praktickou představuje kvalitativní výzkum, který je proveden na základě kazuistik. Na základě těchto kazuistik je následně vyhodnocen přínos magnetické rezonance při vyšetřování sportovních úrazů.
Abstract in different language: The thesis titled The Importance of Magnetic Resonance Imaging in the Investigation of Muskuloskeletal System comprises of theoretical and a practical part. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter deals with the anatomy of musculoskeletal system, the anatomic structures that are often injured during sports activities are described there. Further, pathological processes caused by sports activities are briefly described. The third chapter contents the description of displaying methods usable to the examination of musculoskeletal system. The principle of magnetic resonance imaging, which the thesis concentrates on, is described in detail. The practical part contents a qualitative research carried on the basis of a case history. Subsequently, the benefit of magnetic resonance imaging used when examining sports injuries is evaluated.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Veronika Zizkova.pdfPlný text práce2,02 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,1 MBAdobe PDFView/Open
Zizkova.pdfPrůběh obhajoby práce404,56 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31892

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.