Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKunášek Petr, Mgr.
dc.contributor.authorOliberius, Jakub
dc.contributor.refereePistulková Alena, PhDr.
dc.date.accepted2018-6-13
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:07Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:07Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier72913
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31898-
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje problematice komunikace pracovníků záchranných služeb při zásahu v příhraniční oblasti. V teoretické části jsou definovány základní pojmy a pohled na problematiku komunikace, zdravotnickou záchrannou službu i příhraniční oblasti České republiky. Praktická část se věnuje autorem vytvořené piktogramové pomůcce, která má za úkol pomoci překonat jazykovou bariéru mezi vedoucím výjezdové skupiny a zdravotníkem v nemocnici. Pomocí dotazníkového šetření popisuje její užitečnost a nutné úpravy.cs
dc.format64 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectkomunikacecs
dc.subjectjazyková bariéracs
dc.subjectpiktogramycs
dc.subjectpříhraniční oblastcs
dc.subjectpřednemocniční neodkladná péčecs
dc.titleAlternativní komunikace pracovníků záchranných služeb při společném zásahu v příhraniční oblastics
dc.title.alternativeAlternative ways of communication between emergency medical services workers during a joint action in a border areaen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the issue of communication between emergency medical services workers during a joint action in a border area. The theoretical part gives a definition of basic terms and looks into the problematics of communication, emergency medical service and border areas of Czech Republic. The practical part is focused on the pictogram tool which the autor created. The tools purpose is to help to overcome the language barrier between an emergency medical service worker and a medical worker in a hospital. Using a questionnaire survey we describe the usefulness of the tool and its necessary adjustments.en
dc.subject.translatedcommunicationen
dc.subject.translatedlanguage barrieren
dc.subject.translatedpictogramsen
dc.subject.translatedborder areaen
dc.subject.translatedprehospital medical careen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Oliberius_2018.pdfPlný text práce5,78 MBAdobe PDFView/Open
Oliberius_OP.pdfPosudek oponenta práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Oliberius_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Oliberius.pdfPrůběh obhajoby práce397,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31898

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.