Název: Spolupráce zdravotnické záchranné služby s horskou službou na Šumavě
Další názvy: Cooperation emergency medical services with mountain rescue service in Šumava
Autoři: Zelenka, František
Vedoucí práce/školitel: Pfefferová Eva, Mgr.
Oponent: Reichertová Stanislava, Mgr.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31901
Klíčová slova: horská služba;historie horské služby;spolupráce;zdravotnická záchranná služba
Klíčová slova v dalším jazyce: mountain rescue service;history of mountain rescue service;cooperation;emergency medical services
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá spoluprací zdravotnické záchranné služby a horské služby v oblasti Šumavy. Teoretická část je rozdělena na dvě oblasti, přičemž v první části pojednává o historii od vzniku až po současnost, organizačním členění, hlavních úkolech a technických prostředcích horské služby. Druhá část popisuje historii zdravotnické záchranné služby a dále se jí věnuje v kontextu zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě. Praktická část má za úkol podat ucelený obraz spolupráce těchto dvou organizací.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor diploma work is about colaboration between Emergency Medical Service and Mountain Rescue Service on area of Šumava. The theoretical part is separated into two parts. The first part si history from the beginning to the present, organizational structure, main tasks, technical tools of the Mountain Rescue Service. The second part describes the history of the Emergency Medical Service and deals with it in the context of the Law n. 374/2011 of legal code what is about the Emergency Medical Service. The practical part has the task of presenting a coherent picture of the cooperation between these two organizations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
ZELENKA_BP_2018.pdfPlný text práce948,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenka_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenka_OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Zelenka.pdfPrůběh obhajoby práce396,33 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31901

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.