Title: Využití zobrazovacích metod k upřesnění diagnózy náhlé příhody břišní
Other Titles: The use of imaging methods to specificate diagnosis of acute abdomen
Authors: Bauerová, Diana
Advisor: Dvořák Josef, Prof. MUDr. DrSc.
Referee: Šmíd David, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31906
Keywords: náhlé příhody břišní;skiagrafie;ultrasonografie;výpočetný tomografie;magnetická rezonance;intervenční výkony;kontrastní látky
Keywords in different language: acute abdomen;skigraphy;ultrasonography;computer tomography;magnetic resonance;interventional procedures;contrastagents
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím zobrazovacích metod u náhlých příhod břišních. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou popsány náhlé příhody břišní obecně a poté jednotlivé náhlé příhody břišní. Dále jsou zde popsány zobrazovací metody, které jsou u náhlých příhod břišních používány. Praktický část je tvořena kazuistikami.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the use of paging techniques in the diagnosis of acutes abdomen. It consist of a the theoretical and a practical part. In the theoretical part is description of common characteristics to acute abdomen and individual characteristics acute abdomen. Next we are describes individual characterisctics of paging methods, their use and preparation. The aim of this work is to show a simple paging method used in acute abdomen. Practical part is a case report.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Bauerova Diana .pdfPlný text práce2,78 MBAdobe PDFView/Open
Bauerova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
Bauerova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Bauerova.pdfPrůběh obhajoby práce420,33 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.