Title: Význam USG a CT při sledování vývoje akutní nekrotizující pankreatitidy
Other Titles: The meaning of USG and CT whilst monitoring the development of acute pancreatic necrosis
Authors: Turská, Michaela
Advisor: Dvořák Josef, Prof. MUDr. DrSc.
Referee: Šmíd David, MUDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31915
Keywords: pankreas;akutní pankreatitida;usg;ct;komplikace;nekróza
Keywords in different language: pancreas;acute pancreatitis;usg;ct;complications;necrosis
Abstract: Tato bakalářská práce na téma význam USG a CT při sledování vývoje akutní nekrotizující pankreatitidy je zpracována ve dvou částech. V první, teoretické části, je popsána stručná anatomie pankreatu, rozdělení akutní pankreatitidy, etiologie a metody, které využíváme k diagnostice tohoto onemocnění. Stručně jsou také nastíněny možnosti léčby. Ve druhé, praktické části jsou uvedeny kazuistiky a analyticky zpracována data.
Abstract in different language: This bachelor thesis on the topic The Meaning of USG and CT whilst Monitoring the Development of Acute pancreatic necrosis consists of two parts. In the first theoretical part is description anatomy of the pancreas and division acute pancreatitis according to etiology and metods which are used to diagnosis at this illness. Options for treatment are briefly outlined. In the second practical part are presented case reports and analytically processed data.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakala_r_ska_ pra_ce Michaela Turska_.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Turska_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Turska_OP.pdfPosudek oponenta práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Turska.pdfPrůběh obhajoby práce403,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31915

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.