Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHeidenreich Filip, MUDr.
dc.contributor.authorTesařová, Simona
dc.contributor.refereeSüss Radek, Mgr. Bc.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:15:14Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:15:14Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-28
dc.identifier72956
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31928-
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na moderní zobrazovací metodiku, a to výpočetní tomografii. Teoretická část se zabývá principem funkce výpočetní tomografie. Dále je popsán anatomický popis a cévním zásobení orgánů, které se perfúzně pomocí výpočetní tomografie vyšetřují nejčastěji. Okrajově jsou zmíněny další zobrazovací techniky, kterými lze provádět perfúzní vyšetření. Praktická partie se věnuje kazuistikám vybraných informací u pacientů, kteří byli podrobeni perfúznímu vyšetření na klinice zobrazovacích metod FN Plzeň.cs
dc.format89 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení
dc.subjectdiagnostikacs
dc.subjectvýpočetní tomografiecs
dc.subjectcévní mozková příhodacs
dc.subjectmozekcs
dc.subjectjátracs
dc.subjectperfúzní vyšetřenícs
dc.titleMožnosti perfúzního vyšetření pomocí výpočetní tomografiecs
dc.title.alternativeOptions of perfusion examination using computed tomographyen
dc.typebakalářská práce
dc.thesis.degree-nameBc.
dc.thesis.degree-levelBakalářský
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studií
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictví
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThis Bachelor's Thesis deals with modern imaging technology, in particular with computed tomography. The theoretical part deals with anatomic description and vascular blood supply, which are most often examined through perfusion by computed tomography. The principle of computed tomography function is described. Marginally, other imaging techniques are mentioned through which it is possible to do perfusion examinations. The practical part deals with a case study examination of the chosen information about patients who underwent a perfusion examination at the Clinics of Imaging Methods of the Faculty Hospital of Plzeň.en
dc.subject.translateddiagnosticsen
dc.subject.translatedcomputed tomographyen
dc.subject.translatedcerebrovascular strokeen
dc.subject.translatedbrainen
dc.subject.translatedliveren
dc.subject.translatedperfusion examinationen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce3,7 MBAdobe PDFView/Open
Tesarova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
Tesarova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Tesarova.pdfPrůběh obhajoby práce408,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31928

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.