Title: Určení diagnózy výdutě hrudní aorty, deceleračního poranění hrudní aorty nebo náhlé příhody-disekce hrudní aorty pomocí zobrazovacích metod
Other Titles: Diagnostics of thoracical aortic aneurism, mechanical aortic injury caused by deceleration or sudden occurence of aortic disection using medical imaging methods
Authors: Vasilev, Kristián
Advisor: Honzíková Kamila, Ing. Bc.
Referee: Kott Josef, Prof. Ing. DrSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31930
Keywords: hrudní aorta;disekce;aneurysma;decelerační poranění hrudní aorty;ateroskleróza;rentgenové vyšetření;ultrazvuk;výpočetní tomografie;magnetická rezonance;angiografie
Keywords in different language: thoracic aorta;dissection;aneurysm;deceleration injury of the thoracic aorta;atherosclerosis;x-rays;ultrasound;computed tomography;magnetic resonance imaging;angiography
Abstract: Teoretická část je věnována anatomii hrudní aorty a patologickým stavům, která jsou daná tématem bakalářské práce. V praktické části jsou uvedeny kazuistiky díky kterým se pokusíme zjistit, které ze zobrazovacích metod jsou nejčastěji využívány ke stanovení jednotlivých diagnóz.
Abstract in different language: The theoretical part is devoted to anatomy of thoracic aorta and pathological conditions, which are given the subject of bachelor thesis. In the practical part there are case reports that will try to find out which of the imaging methods are most often used to determine individual diagnos.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasilev Kristian - Bakalarska prace .pdfPlný text práce2,64 MBAdobe PDFView/Open
Vasilev_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
Vasilev_OP.pdfPosudek oponenta práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Vasilev.pdfPrůběh obhajoby práce412,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31930

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.