Title: Lymská borelióza
Other Titles: Lyme disease
Authors: Čejka, Jan
Advisor: Soušková Petra, Mgr.
Referee: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31933
Keywords: borrelia burgdorferi;elisa;western blot;erytema migrans;imunoglobuliny
Keywords in different language: borrelia burgdorferi;elisa;western blot;erythema migrans;immunoglobulins
Abstract: Katedra: Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Název práce: Lymská borelióza Počet stran číslované: 58 Počet stran nečíslované: 19 Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku lymské boreliózy. Je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. Teoretická část se zabývá charakteristickými příznaky, přenašečem, epidemiologií, postboreliovým syndromem a diagnostikou. Praktická část je zaměřena na diagnostické postupy, statistické zpracování výsledků do grafů, diskuze a závěru.
Abstract in different language: Department: Department of Rescue Services, Diagnostics Fields and Public Health Title of thesis: Lyme disease Number of pages numbered: 58 Number of pages unnumbered: 19 This Bachelor´s thesis is focused on Lyme disease. It´s divided into two parts teoretical and practical. The teoretical part deals with characteristics symptoms, transducer, epidemiology, post - Lyme boreliosis syndrom and diagnostics. Practical part is focused on diagnostic procedures, statistical processing of results in graphs, discussion and conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jan Cejka.pdfPlný text práce1,77 MBAdobe PDFView/Open
Cejka_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Cejlka_OP.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Cejka.pdfPrůběh obhajoby práce392,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.