Title: Zoonózy
Other Titles: Zoonoses
Authors: Karpíšková, Jana
Advisor: Fajfrlík Karel, RNDr. Ph.D.
Referee: Amlerová Jana, MUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31937
Keywords: zoonózy;infekční onemocnění;laboratorní diagnostika
Keywords in different language: zoonoses;infectious illness;laboratory diagnostics
Abstract: Bakalářská práce se zabývá charakteristikou vybraných zoonóz a možnostmi jejich diagnostiky v daných biologických materiálech. Dále se zabývá virovými, bakteriálními a parazitárními zoonózami, které se pravidelně vyskytují na území České republiky, ale i mimo ni, kdy se s nákazami můžeme setkat během pobytů v cizině. V teoretické části jsem se zaměřila na infekční a epidemický proces zoonóz, následně jsem se věnovala popisu nejznámějších zoonóz. V praktické části jsem se seznámila s diagnostikou vybraných nákaz. Následně jsem vyhodnotila data za sledované období na celém území České republiky. Z dalších získaných dat jsem porovnávala počet žádostí o vyšetření s pozitivními vzorky v MÚ FN Plzeň za minulý rok. Získané pozitivní výsledky v kraji jsem porovnala s celostátním výskytem nákazy.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with characteristics of zoonosesdiseases that can be transmitted from animals to humans. According to initiators they can generally be divided into viral, bacteria and parasites. Infectious agents, possible sources of diseases, transmission ways, clinic and laboratory diagnostics, chances and methods of anti-epidemiological measures and therapies are introduced in individual chapters. Significant attention is paid to diseases that are found more frequently on our territory or to diseases that are imported to Czech Republic. Practical part is dedicated to diagnostics of these diseases that are performed routinely in Czech Republic. Data of occurrence of selected diseases from the period 2008 2017 are published here. This work was elaborated in Microbiological department of teaching hospital in Pilsner. Furthermore current number of diagnosed diseases in this department is stated in the work.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FINAL BC.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Karpiskova_VP.pdfPosudek vedoucího práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
Karpiskova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
Karpiskova.pdfPrůběh obhajoby práce393,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31937

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.