Title: Jak si vybrat správnou reagencii pro screeningové koagulační testy
Other Titles: How to choose the suitable reagent for APTT screening test
Authors: Samková, Dominika
Advisor: Hajšmanová Zdeňka, MUDr.
Referee: Lavičková Alena, MUDr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31943
Keywords: koagulace;aktivovaný parciální tromboplastinový čas;krevní destičky;koagulační faktor;reagencie
Keywords in different language: coagulation;activated parcial tromboplastine time;blood plates;coagulation factor;reagents
Abstract: Bakalářská práce se zabývá výběrem správné reagencie pro stanovení koagulačního screeningového testu aktivovaného parciálního tromboplastinového času (APTT). První část práce zahrnuje problematiku koagulace obecně a možnosti vlivů komplikujících stanovení APTT. V praktické části se zabývám stanovením APTT pomocí různých reagencií a na rozdílných typech koagulometrů. Součástí mé práce je i analýza testu APTT na problematických vzorcích (vyšší chylozita plazmy).
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the selection of the correct reagent for the determination of the coagulation screening test by activated parcial tromboplastine time APTT. The first part of the thesis includes the problematic of coagulation in general and the possible influences which complicate the determination of APTT test. The practical part is about determination of APTT by different reagents and on different types of coagulometres. The thesis includes the analysis of APPT test on the problematic patterns (higher plasma chylosis).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
samkovadominikaBP.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Samkova_OP.pdfPosudek oponenta práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Samkova_VP.pdfPosudek vedoucího práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Samkova.pdfPrůběh obhajoby práce398,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.