Title: Evropská kulturní politika - Komparace kulturních politik vybraných států ve světle evropské integrace
Other Titles: European Cultural Policy - Comparison of cultural policy of chosen states in the light of European integration
Authors: Strnadová, Kateřina
Advisor: Jurek Petr, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Cabada Ladislav, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31954
Keywords: evropská unie;kulturní politika;kulturní diplomacie;evropské město kultury;německo;slovensko;česko;plzeň 2015;košice 2013;essen 2010;goethe institut;české centrum;slovenský institut
Keywords in different language: european union;cultural policy;european capital of culture;germany;slovakia;czech republic;pilsen 2015;košice 2013;essen 2010;cultural diplomacy;goethe instituts;czech centres;slovakian institutes
Abstract: Tato práce je analýzou a následnou komparací kulturních politik tří vybraných států, Česka, Německa a Slovenska, se zaměřením na vnější kulturní politiky a na zapojení těchto zemí do evropské kulturní politiky. Zvláštní důraz je věnován kulturní diplomacii těchto států, jejich kulturním institutům, zapojením těchto zemí do evropských kulturních komunitárních programů a jednotlivým případům evropských měst kultury.
Abstract in different language: This thesis is an analysis and consequent comparacy of external cultural policies of three chosen states, that is Czech republic, Germany and Slovakia, with the focus on cultural diplomacy and their involvement in european community programs and the project of European capital of culture.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evropska kulturni politika.pdfPlný text práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova_DP_MV_opo.pdfPosudek oponenta práce2 MBAdobe PDFView/Open
strnadova-dp-mv-ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Strnadova.pdfPrůběh obhajoby práce361,4 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31954

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.