Title: Transformace zahraniční politiky JAR v letech 1994 - 2017
Other Titles: South Africa's Foreign Policy Transformation in 1994 - 2017
Authors: Straková, Eliška
Advisor: Piknerová Linda, PhDr. Ph.D.
Referee: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31960
Keywords: zahraniční politiky;lidská práva;jihoafrická republika;osn;nelson mandela;jacob zuma;thabo mbeki;národní zájem;afrikanismus;jiho-jižní spolupráce
Keywords in different language: foreign policy;human rights;south africa;un;nelson mandela;thabo mbeki;jacob zuma;national interest;africanism;south-south cooperation
Abstract: Práce popisuje vývoj zahraniční politiky Jihoafrické republiky s ohledem na lidská práva. Analyzuje roli lidských práv v zahraniční politice jednotlivých prezidentů od pádu apartheidu. Jelikož jsou lidská práva jednou ze základních hodnot Jihoafrické republiky těsně po přechodu od apartheidu k demokracii, zkoumáme nakolik je jihoafričtí prezidenti dokázali prosazovat v zahraniční politice . Práce uvádí příklady jednání Jihoafrické republiky v OSN a vysvětluje jejich postoje pomocí bilaterálních vztahů země.
Abstract in different language: Diploma thesis describe the South Africa's foreign policy transformation with an emphasize on human rights. It analyzes the role of human rights in foreign policy each of the prezidents since the end of the apartheid. Human rights are one of the basic values in South Africa's transition from apartheid to democracy, so we deal with how south african presidents promote human rights in their foreign policy. Diploma thesis presents examplex of South Africa's voting in the UN and explains its attitude through bilateral relations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Transformace zahranicni politiky Jihoafricke republiky v letech 1994-2017.pdfPlný text práce611,37 kBAdobe PDFView/Open
Strakova_DP_MV_ved.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Strakova-DP-MVZ.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Strakova.pdfPrůběh obhajoby práce321,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.