Title: Teorie zajišťování - případová studie Filipín a Thajska
Other Titles: Hedging - Case study of Philippines and Thailand
Authors: Rábová, Tereza
Advisor: Hlaváček Pavel, PhDr. Ph.D.
Referee: Lupták Ľubomír, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31974
Keywords: zajišťování;vyvažování;zapojování;zasíťování;filipíny;thajsko;jihovýchodní asie;usa;čína;zahraniční politika
Keywords in different language: hedging;balancing;engagement;enmeshment;philippines;thailand;southeast asia;usa;china;foreign policy
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá teorií zajišťování malých států jihovýchodní Asie. V teoretické části vymezuji pojem zajišťování dle vybraných autorů - Evelyn Goh, Cheng-Chwee Kuik a dvojice autorů Brocka Tessmana a Wojtka Wolfeho. V praktické části aplikuji teorii zajišťování na dvě vybrané země, konkrétně na Filipíny a Thajsko. Cílem této práce je analyzovat zahraniční politiku těchto dvou zemí ve vztahu ke Spojeným státům amerických a Čínské lidové republice, dominantním mocnostem v regionu.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on hedging theory of small states of Southeast Asia region. The theoretical part describes the concept of hedging theory by chosen authors - Evelyn Goh, Cheng-Chwee Kuik, and Brock Tessman and Wojtek Wolfe. In practical part is heding theory applied on two small states of Southeast Asia region - the Philippines and Thailand. The aim of this thesis is to analyze foreign policy of the Philippines and Thailand towards the United States and People's Democratic Republic of China.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Teorie zajistovani (Rabova).pdfPlný text práce742,05 kBAdobe PDFView/Open
Rabova-DP-MVZ.pdfPosudek vedoucího práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rabova-DP-MV.pdfPosudek oponenta práce1,93 MBAdobe PDFView/Open
Rabova.pdfPrůběh obhajoby práce337,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.