Title: Popularizace matematiky prostřednictvím geocachingu
Other Titles: Popularization of Mathematics through geocaching
Authors: Činčerová, Tereza
Advisor: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32025
Keywords: geocaching;matematika;keš;propojení matematiky a geocachingu;gps;motivace;matematická keš
Keywords in different language: geocaching;mathematics;cache;linking mathematics and geocaching;gps;motivation;mathematical cache
Abstract: Bakalářská práce se věnuje propojení matematiky a geocachingu. Cílem bakalářské práce je ukázat, jak lze využít tuto populární hru pro budování lepšího vztahu k matematice zejména u dětí a dospívajících. A také ukázat jak mohou keše motivovat ke studiu matematiky. První část je věnována geocachingu popisuje čím je, jak vznikl a některé jeho charakteristiky. Ve druhé části je uvedeno několik vybraných keší se vztahem k matematice s návrhy na jejich řešení a uvedením způsobu, jakým mohou děti motivovat ke studiu matematiky. Ve třetí části je navržena vlastní "matematická" keš.
Abstract in different language: The bachelor thesis focuses on linking mathematics and geocaching. The aim of the thesis is to show how to use this popular game for building a better relationship to mathematics. Especially to show, how the caches could motivate for mathematics studying children and adolescents. The first part is about geocaching - describes what it is, how it began and some of its characteristics. In the second part, there are examples of caches related to mathematics with proposals for their solution and the way how they could motivate children to study mathematics. The third part describes the self-created "mathematical" cache.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Cincerova Tereza P15B0008P.pdfPlný text práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Cincerova570.pdfPosudek oponenta práce541,82 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni vedouciho BP - Cincerova.pdfPosudek vedoucího práce29,91 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Cincerova608.pdfPrůběh obhajoby práce287,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32025

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.