Title: Modelování a odhadování výsledků tenisových utkání
Other Titles: Modelling and estimating tennis results
Authors: Špaček, Jan
Advisor: Marek Patrice, Ing. Ph.D.
Referee: Vávra František, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32031
Keywords: elo rating;odhad tenisových výsledků;sázení
Keywords in different language: elo rating;estimating of sport results;betting
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá odhadováním výsledků tenisových dvouher v kategorii mužů i žen pomocí modelů založených na Elo rating sytému. Na začátku jsou uvedeny vybrané modely pro odhad výsledků sportovních a tenisových zápasů. Poté se práce věnuje historii Elo rating systému. Je zde popsán způsob, jak vypočítat pravděpodobnost vítězství hráče v zápase na základě hodnot Elo ratingů obou soupeřů. Poté jsou představeny různé metody pro odhad úvodního Elo ratingu hráče i způsoby přepočítávání Elo ratingu hráče po odehraném zápase. V další části jsou optimalizovány parametry Elo modelů. Na závěr dojde k ověření Elo modelů na základě dat vyplývajících ze sázení na modelem vybrané tenisové zápasy.
Abstract in different language: This diploma thesis focuses on estimating and modelling results of men's and women's singles in tennis. The models are based on the Elo rating system. After the introduction of selected models for estimating results of sports and tennis matches, the thesis continues with a brief history of the Elo rating system. The theoretical part describes how to calculate a probability of the victory of a player in a match, based on the Elo ratings of both players. It is followed by various methods for estimating the initial Elo rating and methods for recalculation of the Elo rating of the player after the match. The practical part brings optimized parameters of the Elo models and validation of the Elo models done with the use of the data reflecting betting on tennis matches chosen by the models.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Spacek.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
PV_Spacek.pdfPosudek vedoucího práce556,52 kBAdobe PDFView/Open
PO_Spacek.pdfPosudek oponenta práce886,56 kBAdobe PDFView/Open
P_Spacek.pdfPrůběh obhajoby práce346,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32031

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.