Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKopecký Martin, Doc. JUDr. CSc.
dc.contributor.authorBrožíková, Dagmar
dc.contributor.refereeMalast Jan, JUDr. et PhDr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-5-10
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:13Z-
dc.date.available2017-6-14
dc.date.available2019-03-15T10:16:13Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-22
dc.identifier75420
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32048
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá přípustností a nepřípustností konání místního referenda. Úvodní kapitola se věnuje pramenům místního referenda. Poté následuje hlavní část této práce, která je rozdělena na 2 kapitoly. První kapitola vymezuje pojem samostatná působnost, protože místní referendum se může konat pouze v rámci této působnosti. Druhá kapitola definuje jednotlivé zákazy konání místního referenda. Závěrečná část diplomové práce je věnována problematice soudní ochrany v oblasti místního referenda.cs
dc.format60 s. (130 699 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmístní referendumcs
dc.subjectkonzultativní referendumcs
dc.subjectsamostatná působnostcs
dc.subjectpřímá demokraciecs
dc.subjectpřípustné referendumcs
dc.subjectnepřípustné referendumcs
dc.subjectzákon o místním referendu.cs
dc.titlePřípustnost a nepřípustnost konání místního referendacs
dc.title.alternativeThe admissibility and inadmissibility of holding local referendumen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the admissibility and inadmissibility of holding local referendum. Introductory chapter introduces the legal sources of local referendum. Then follows the main part of thesis, which is divided into two chapters. The first chapter deals with the definition of the concept of independent competence because a referendum can only be held within this competence. The second chapter defines the individual prohibitions of holding local referendum. The final part of the diploma thesis is dedicated to the topic of judicial protection in the field of local referendum.en
dc.subject.translatedlocal referendumen
dc.subject.translatedconsultative referendumen
dc.subject.translatedindependent competenceen
dc.subject.translateddirect democracyen
dc.subject.translatedadmissible referendumen
dc.subject.translatedinadmissible referendumen
dc.subject.translatedlocal referendum act.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pripustnost a nepripustnost konani mistniho referenda.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
DP-Brozikova-Kopecky.pdfPosudek vedoucího práce436,37 kBAdobe PDFView/Open
DP-Brozikova-Malast.pdfPosudek oponenta práce825,92 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba-Brozikova.pdfPrůběh obhajoby práce574,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32048

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.