Title: Ošetřovatelská péče o pacienta s Alzheimerovou demencí
Other Titles: Nursing care of patients with Alzheimer's dementia
Authors: Hrubá, Alena
Advisor: Fremrová Vladimíra, Mgr.
Referee: Kroupová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32076
Keywords: alzheimerova nemoc;demence;stáří;domácí prostředí
Keywords in different language: alzheimer's disease;dementia;old age;home environment
Abstract: Má bakalářská práce na téma "Ošetřovatelská péče o pacienta s Alzheimerovou demencí" se zabývá nejen problematikou, ale také kvalitou ošetřovatelské péče o pacienta v domácím prostředím. Po seznámení se s Alzheimerovou demencí je v teoretické části také přiblížena tato nemoc včetně stádií, diagnostiky, možností léčby, sociální podpory a ošetřovatelské péče. V praktické části rozebírám a porovnávám kazuistiky dvou pacientů ženy a muže ve druhém až třetím stádiu nemoci. Dále je praktická část doplněna o polostrukturovaný rozhovor s rodinnými příslušníky, kteří o pacient pečují v domácím prostředí. Výstupem mé bakalářské práce je vypracovaný edukační leták pro laickou veřejnost tzv. "desatero pomoci, jak pečovat pacienta v domácí péči. Tento edukační leták je zahrnutý v přílohách mé bakalářské práce.
Abstract in different language: My dissertation "Nursing of the patients with Alzhemer´s dementia" is not focused only on this problem but also on quality of home nursing. The theoretical part introduces us Alzheimer´s dementia including the phases, diagnosis treatment, choices, social support and nursing care. In practical part there are analysed case hystories of two patients - man and woman- in the second and third illness stage. The next part of this practical part is a semi-structured interview with the members of the families, who take care of the patient at home. We can find the educational leaflet that tells non-professional public how to care about the patient at home as an output of my dissertation. This educational leafletis included in the appendices of my dissertation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hruba Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
HRUBA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
HRUBA OP.pdfPosudek oponenta práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
HRUBA ALENA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce431,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32076

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.