Title: Zájem žen v Plzeňském kraji o péči komunitní porodní asistentky
Other Titles: Women´s interest in community midwifery care in the Pilsen region
Authors: Kašová, Soňa
Advisor: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Referee: Kašová Lucie, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32078
Keywords: porodní asistentka;komunitní péče;těhotenství;porod;šestinedělí;plzeňský kraj
Keywords in different language: midwife;community care;preagnancy;childbirth;puerperium;pilsen region
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřená na práci porodních asistentek v komunitním prostředí. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsaný historický vývoj, komunitní ošetřovatelská péče o ženu, kompetence porodní asistentky, činnosti komunitní porodní asistentky během těhotenství, porodu a šestinedělí, zahájení činnosti komunitní porodní asistentky a současný stav komunitní péče v porodní asistenci. Výzkumná část je věnována kvantitativnímu výzkumu, jehož cílem je zjistit informovanost a zájem žen v Plzeňském kraji o péči komunitní porodní asistentky. Výsledkem této práce je zjištění, že ženy by rády využily služeb komunitní porodní asistentky i v dalších etapách života, ale dostupnost komunitních porodních asistentek je pro ně obtížná.
Abstract in different language: This bachelor thesis focuses on work of midwives in the community enviroment. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part describes historical development, community nursing care of a woman, midwifery competencies, activities of community midwife during pregnancy, childbirth and puerperium, commencement of community midwife and current state of community care in midwifery. The theoretical part is devoted to quantitative research, which aims to determine the awareness and interest of women in the Pilsen Region in the care of the community midwife. The result of this work is the finding that women would like to use community midwifery services even in the later stages of their lives, but unfortunately the accessibility of these services is difficult for them.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Kasova Sona.pdfPlný text práce3,5 MBAdobe PDFView/Open
KASOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
KASOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
KASOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce489,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32078

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.