Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHendrych Lorenzová Eva, Mgr.
dc.contributor.authorŠtroblová, Lucie
dc.contributor.refereeRatislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:16:26Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:16:26Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-29
dc.identifier76413
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32083
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá péčí porodní asistentky o ženu po zjištění specifické diagnózy u plodu v těhotenství a šestinedělí. Teoretická část pojednává o péči porodní asistentky, psychice těhotných žen a šestinedělek, psychice žen po zjištění specifické diagnózy u plodu nebo u dítěte, o prenatálním screeningu plodu a poslední část se zabývá psychohygienou porodních asistentek. Všechny tyto informace pramení z odborné literatury a internetových zdrojů. Praktická část práce je provedena formou kvalitativního výzkumu, konkrétně případovou studií, která popisuje případ ženy, které bylo v průběhu těhotenství sděleno, že její dítě má vrozenou vývojovou vadu. V závěru práce je uvedeno, jak bylo dosaženo stanovených cílů práce a doporučení do praxe.cs
dc.format64 s. (94 748 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectporodní asistentkacs
dc.subjectpéče o ženycs
dc.subjecttěhotenstvícs
dc.subjectšestinedělícs
dc.subjectholistická péčecs
dc.subjectpsychohygienacs
dc.subjectspecifické diagnózy u plodůcs
dc.subjectdandy-walker syndromcs
dc.subjectdandy-walker variantacs
dc.subjectpsychika těhotných žencs
dc.subjectriziková těhotnestvícs
dc.titlePéče o ženu po zjištění specifické diagnózy u plodu během těhotenství a šestinedělícs
dc.title.alternativeTaking care for a woman after finding out specific fetal diagnosis during pregnancy and puerperiumen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programPorodní asistencecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is about taking care for a woman after finding out specific fetal diagnosis during pregnancy and puerperium. The theoretical part deals with midwife care, psychology of pregnant women and woman puerperium, psyche of women after beeing informed that their fetus or child has got specific diagnosis, about prenatal screening of the fetus and the last part deals with psycho-hygiene of midwives. All this informations are from professional literature and Internet resources. Practical part of the work is done in the form of a qualitative research, namely a case study that describes the case of a woman who was informed during her pregnancy that her child had a congenital developmental defect. The conclusion of the thesis indicates how the objectives of the work and recommendations for practice were achieved.en
dc.subject.translatedmidwifeen
dc.subject.translatedcare of womenen
dc.subject.translatedpregnancyen
dc.subject.translatedpuerperiumen
dc.subject.translatedholistic careen
dc.subject.translatedpsycho-hygieneen
dc.subject.translatedspecific fetus diagnosisen
dc.subject.translateddandy-walker syndromen
dc.subject.translateddandy-walker varianten
dc.subject.translatedpsyche of pregnant womenen
dc.subject.translatedrisk pregnancyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Stroblova Lucie 2018.pdfPlný text práce903,97 kBAdobe PDFView/Open
STROBLOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,5 MBAdobe PDFView/Open
STROBLOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
STROBLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce475,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.