Název: Přístup zdravotníků k vedení porodu
Další názvy: Approach of Healthcare Professionals to Management of Labor
Autoři: Trejbalová, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Hendrych Lorenzová Eva, Mgr.
Oponent: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32085
Klíčová slova: porodní asistentka;porodník;porod;porodnictví;lékařsky vedený porod;ošetřovatelská péče
Klíčová slova v dalším jazyce: midwife;obstetrician;childbirth;obstetrics;medical management of childbirth;nursing care
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá tématy přístupu lékaře a porodní asistentky k rodící ženě. Obsah práce je rozdělen na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce popisuji stručně dějiny porodnictví, zabývám se lékařským vedením porodu a ošetřovatelskou péčí porodní asistentky během porodu. Praktická část práce je vystavěna na základě kvalitativního výzkumu, obsahuje rozhovor s lékařem a porodní asistentkou, kteří ve své praxi pečují o rodící ženy. Cílem celé práce je pak identifikace lékařského pohledu na péči o rodící ženu a samozřejmě, také identifikace pohledu porodní asistentky.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis is focused on attitude to delivering woman of a obstetrician and a midwife. The content of the thesis is divided into the theoretical and the practical part. In the theoretical part I describe the brief history of midwifery, I am focused on medical managment of childbirth and nursing care of midwife during a childbirth. The practical part of the thesis deals with the qualitative research. It contains interviews with the doctor and with the midwife, who take care of labouring women. The aim of the thesis is identification of obstetrical view on care of delivering woman, as well as indentification midwife´s view.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Trejbalova_Sarka.pdfPlný text práce3,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TREJBALOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TREJBALOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
TREJBALOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce480,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/32085

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.