Title: Role sestry v péči o nemocného s implantovaným trvalým kardiostimulátorem
Other Titles: The nurse's role in care of patient with implanted permanent pacemaker
Authors: Kopelent, Jan
Advisor: Nováková Jaroslava, Mgr.
Referee: Křivková Jana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32091
Keywords: sestra;lékař;kardiostimulátor;edukace;pacient
Keywords in different language: nurse;doctor;pacemarker;education;patient
Abstract: Ve své bakalářské práci analyzuji roli sestry v ošetřování nemocných s implantovaným kardiostimulátorem, a to z pohledu samotného pacienta. Svou práci zaměřuji především na edukaci ze strany sester, ať už se jedná o edukaci od prvopočátku, samotného vyšetření, postup v předoperační přípravě pacienta a do samotného závěru jeho propuštění do domácí péče. Na základě porovnání zjištěných údajů navrhuji opatření, která by mohla danou problematiku zefektivnit.
Abstract in different language: In my Bachelor Thesis, I analyze the role of a nurse in treating patiens with an implanted pacemarker, form the point of view of the patient himself. My work is focused mainly on nurse education, whether it is education from the beginning, the examination itself, the procedure in preoperative preparation of the patient and the very conclusion of his release into home care. As regard to the comparsion of my findings I propose measures that could make the issue more effective.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAKALARSKA PRACE- CISTA VERZE - portal!!!.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
KOPELENT VP.pdfPosudek vedoucího práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
KOPELENT OP.pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
KOPELENT.pdfPrůběh obhajoby práce454,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32091

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.