Title: Problematika amyotrofické laterální sklerózy
Other Titles: Problems of amyotrophic lateral sclerosis
Authors: Křenová, Denisa
Advisor: Posseltová Lucie
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32092
Keywords: amyotrofická laterální skleróza;motoneuron;ošetřovatelské péče;paliativní péče;deficit sebepéče
Keywords in different language: amyotrofic lateral sclerosis;motor neuron;nursing care;paliative care;self-care defficit.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelské péče o pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou v terminálním stádiu onemocnění. Teoretická část přináší základní informace o motoneuronech a zabývá problematikou amyotrofické laterální sklerózy z hlediska jejich vzniku, klinického obrazu, diagnostiky, léčby a ošetřovatelské péče. Praktická část je zaměřena na ošetřovatelskou péči o pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou v odlišné progresi.
Abstract in different language: This essay deals with a problematic of nursing care of pacients with amyotrofic lateral sclerosis in progress phase. The theoretical part contains basic information of motor neuron and deals with amyotrofic lateral sclerosis in terms of development, clinical symptoms, treatment and nursing care management. The practical part is focused to the nursing care of pacients with amyotrophic lateral sclerosis in different progress.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Problematika amyotroficke lateralni sklerozy.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
KRENOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
KRENOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
KRENOVA.pdfPrůběh obhajoby práce443,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32092

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.