Title: Práce všeobecné sestry a její vliv na tělesnou hmotnost
Other Titles: Nurse's job and its impact on her weight
Authors: Hettlerová, Eva
Advisor: Holoubková Jana, Mgr. DiS., MBA
Referee: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32106
Keywords: tělesná hmotnost;všeobecná sestra;životní styl.
Keywords in different language: body weight;general nurse;lifestyle.
Abstract: Bakalářská práce pojednává o vlivu práce všeobecných sester na jejich tělesnou hmotnost. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá náplní a náročností práce všeobecné sestry, optimální tělesnou hmotností a faktory ovlivňující tělesnou hmotnost. Pro výzkumné šetření byla zvolena metoda dotazníkového šetření, díky které jsme získaly konkrétní data. Dotazník vyplňovaly všeobecné sestry pracující výlučně ve směnném provozu na interním oddělení. Výsledky jsou pak prezentovány v praktické části pomocí grafů. Dále je součástí i doporučení vhodného pohybového a stravovacího reţimu a duševní hygieny. V diskuzi jsou výsledná data porovnána s výsledky jiných kvalifikačních prací.
Abstract in different language: This bachelor's work discusses the impact of general nurses work on their body weight. The work is divided in to two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with the job duties and demands of general nurses work, optimal body weight and factors in fluencing the body weight. The question naire based method was used for the inquiry research to obtain specific data. The questionnaire was completed by general nurses exclusively working shifts in the internal ward.By usingcharts, the results are shown in the practical part. Furthemore the suitable physical and dietary regimen as well as mental well-being are outlined here. The final data is compared with the results of other preliminary work in the discussion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Eva Hettlerova-BP.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
HETTLEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce2,09 MBAdobe PDFView/Open
HETTLEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,26 MBAdobe PDFView/Open
HETTLEROVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce456,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.