Title: Vliv dentálních implantátů na kvalitu života
Other Titles: Influence of dental implants on the quality of life
Authors: Soutnerová, Pavlína
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Křivková Jana, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32111
Keywords: dentální implantáty;kvalita života;orální zdraví;stomatologie;všeobecná sestra
Keywords in different language: dental implants;quality of life;oral health;stomatology;a general nurse
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou vlivu dentálních implantátů na kvalitu života. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána historie dentální implantologie a její současné uplatnění. Dále jsou zde zdůrazněna specifika práce všeobecné sestry ve stomatologické ordinaci a její vliv na zvyšování orálního zdraví populace. V praktické části je provedeno kvantitativní výzkumné šetření, z jehož výsledků je patrný vztah provedené dentální implantace ke kvalitě života respondentů. Jak výstup z této práce je vytvořen návrh na edukační leták, ve kterém je popsána následná péče o dentální implantáty.
Abstract in different language: My work deals with topic of the influence of dental imlpants on the quality of life. It is divided in theoretical and practical part. In the theoretical part I described the history of dental implantology and its development until today. There is also emphasized some specificaction of the general nurse in the dentist´s surgery and itsimpact on increasment of oral health on the population. In the practical part, there is performed high quality research and its results, that are showing relationship between the dental implantation and the quality of life of given person. As the final product of my work, there is suggested an educational handout, where it is described followed up care of dental implants.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vliv dentalnich implantatu na kvalitu zivota.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
SOUTNEROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,39 MBAdobe PDFView/Open
SOUTNEROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
SOUTNEROVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce454,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32111

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.