Název: Průmyslová převodovka s vnějším chlazením
Další názvy: Cooling of industrial gearboxes
Autoři: Fořtl, Jan
Vedoucí práce/školitel: Linhart, Jiří
Oponent: Fišer, František
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3212
Klíčová slova: chlazení převodovky;volná konvekce;nucená konvekce;kriteriální rovnice pro Nusseltovo číslo;sálání;simulace proudění v systému FLUENT;měření součinitele přestupu tepla;konstrukce výměníku tepla
Klíčová slova v dalším jazyce: gearbox cooling;natural convection;forced convection;equations for Nusselt number;radiation;fluid flow simulation with FLUENT;measurement of convective heat transfer coeffitient;construction of heat exchanger
Abstrakt: Cílem práce je ověřit možnost chlazení průmyslové převodovky firmy Vítkovice MKV pomocí samotížného oběhu a oběhu s čerpadlem. Dalším cílem je spočítat přestup tepla za použití ventilátoru a upravit parametry tak, aby bylo odvedeno přebytečné teplo. Hlavním přínosem práce je vytvořený program pro výpočet potrubí, umožňující návrhnout oběh a sledovat jeho parametry. Konstrukční část se zabývá konceptem potrubního chlazení oleje ve vaně.
Abstrakt v dalším jazyce: The objective of this thesis is to attest the possibility of cooling an industrial gearbox using natural circulation or circulaton provided by a pump. The sponsor of thesis topic is the industrial enterprise Vítkovice MKV. Another goal is to calculate the heat transfer for application with fan and to adapt parameters in order to drain redundant heat away. The main acquisition is a MATLAB programmed grafical user interface, that allowes to design parameters of cooling pipeline in gearbox. In the construction part, I deal with the concept of piping leaded through tha bath of gearbox.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Jan_Fortl_BP.pdfPlný text práce6,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2293_0001.pdfPosudek vedoucího práce49,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2292_0001.pdfPosudek oponenta práce60,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2311_0001.pdfPrůběh obhajoby práce18,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3212

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.