Title: Vědomosti studentů gymnázií o cévní mozkové příhodě
Other Titles: Knowledges of high school students about stroke
Authors: Šmatová, Michaela
Advisor: Posseltová Lucie
Referee: Kroupová Lenka, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32120
Keywords: cévní mozková příhoda;vědomosti;rizikové faktory;léčba;příznaky;prevence
Keywords in different language: stroke;knowledge;risk factors;therapy;manifestation;prevention
Abstract: Tato bakalářská práce se zaměřuje na zjištění vědomostí studentů gymnázií v oblasti rizikových faktorů, projevů, prevence a léčby cévní mozkové příhody. Teoretická část je rozdělena do 5 kapitol. V teoretické části se zaměřuji na centrální nervový systém a cévní zásobení mozku. Druhá a třetí kapitola se týká cévní mozkové příhody a následné rekonvalescence. Projednávám zde také o školním vzdělávacím programu gymnázií. Praktická část je realizovaná pomocí kvantitativních dotazníku rozdaných na čtyřech plzeňských gymnázií. Získaná data jsou v této části vyhodnocena a popsána. Z výzkumu jasně vyplývá, že studenti mají nedostatečné informace o cévní mozkové příhodě ve všech ohledech.
Abstract in different language: This bachelor thesis is looking into the knowledge of grammar school students about risk factors, manifestation, prevention and therapy of the stroke. The theoretical part is divided into 5 chapters. In the beginning, I briefly described the central nervous system and vascular supplementation of the brain. The second and third chapter is focused on strokes and following recovery. I am also discussing the educational system of grammar schools there. The practical part is built up on quantitative questionnaires which were handed out to four grammar schools in Pilsen. Acquired data are evaluated and described. Research shows that grammar students have insufficient knowledge about stroke in all aspects. .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
SMATOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
SMATOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
SMATOVA.pdfPrůběh obhajoby práce464,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32120

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.