Title: Prevence v oblasti HIV/AIDS
Other Titles: Prevention in the sphere of HIV/AIDS
Authors: Tichá, Michaela
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Resl Vladimír, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32121
Keywords: prevence;hiv;aids;infekce;antiretrovirová léčba;oportunní infekce
Keywords in different language: prevention;hiv;aids;infection;antiretroviral treatment;opportunistic infections
Abstract: Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku v oblasti prevence HIV/AIDS. V teoretické části je pojednáváno o léčbě, prevenci, epidemiologické situaci a v neposlední řadě o způsobech přenosu viru HIV. Cílem provedeného výzkumného šetření bylo zjistit rozsah znalostí a vědomostí studentů na středních zdravotnických školách v Plzeňském kraji. Z provedeného šetření vyplývá, že znalosti studentů v oblasti prevence HIV/AIDS jsou příznivé, ale je velmi důležité zaměřit se na prevenci, neboť je nedílným opatřením v oblasti HIV/AIDS i jiných infekčních onemocnění. Na podkladě dat výzkumného šetření byl sestaven leták pro studenty SZŠ v Plzeňském kraji.
Abstract in different language: The bachelor thesis concetrates on issues in the field of HIV/AIDS. Treatment, prevention, epidemiologic situation, moreover, transmission of the HIV virus are dealt with in the theoretical part of the thesis. The target of the conducted research was to find out what knowledge do students of secondary schools in the Pilsen region that specialise in medicine have. The restults of the research show that the knowlege of prevention of HIV/AIDS are at a good level, at the same time it is very important to pay special attention to prevention since it is an integral part of the prevention not only concernig HIV/AIDS but also of other infectious diseases. A leaflet for the secondary school students of medicine that is based on the data from the research has been compiled.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TISK-BAKALARSKE-PRACE-KONECNA.pdfPlný text práce3,23 MBAdobe PDFView/Open
TICHA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,33 MBAdobe PDFView/Open
TICHA OP.pdfPosudek oponenta práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
TICHA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce445,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32121

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.