Title: Návrh a realizace experimentálního zařízení pro měření tlakových ztrát
Other Titles: Design and Execution of Experimental Stand for Measurement of Pressure Losses
Authors: Síťař, Vladislav
Advisor: Polanský, Jiří
Referee: Štěch, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3216
Keywords: tlaková ztráta;potrubní systém;ztrátový součinitel;statický tlak;dynamický tlak;odběr kapaliny;rychlost proudění
Keywords in different language: pressure loss;piping system;loss coefficient;static pressure;dynamic pressure;collection of fluid;flow velocity
Abstract: Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorního standu pro měření tlakových ztrát. Je zde popsána problematika tlakových ztrát a jejich měření, proveden návrh okruhu a analytický výpočet tlakových ztrát. V závěru jsou uvedeny naměřené hodnoty, provedeno porovnání výsledků a navržen metodický výukový manuál.
Abstract in different language: This Bachelor thesis deals with the design of the laboratory stand for measurement of pressure losses. The problem of pressure losses with their measurement is described. Next, circuit design and analytical calculation of pressure losses are performed. In the closing part, measured values, comparison of results and methodical training manual are introduced.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sitar_Vladislav.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFView/Open
2300_0001.pdfPosudek vedoucího práce33,36 kBAdobe PDFView/Open
2301_0001.pdfPosudek oponenta práce55,81 kBAdobe PDFView/Open
2315_0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3216

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.