Název: Návrh a realizace experimentálního zařízení pro měření\nl{}tlakových ztrát
Další názvy: Design and Execution of Experimental Stand for Measurement of Pressure Losses
Autoři: Síťař, Vladislav
Vedoucí práce/školitel: Polanský, Jiří
Oponent: Štěch, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3216
Klíčová slova: tlaková ztráta;potrubní systém;ztrátový součinitel;statický tlak;dynamický tlak;odběr kapaliny;rychlost proudění
Klíčová slova v dalším jazyce: pressure loss;piping system;loss coefficient;static pressure;dynamic pressure;collection of fluid;flow velocity
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorního standu pro měření tlakových ztrát. Je zde popsána problematika tlakových ztrát a jejich měření, proveden návrh okruhu a analytický výpočet tlakových ztrát. V závěru jsou uvedeny naměřené hodnoty, provedeno porovnání výsledků a navržen metodický výukový manuál.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis deals with the design of the laboratory stand for measurement of pressure losses. The problem of pressure losses with their measurement is described. Next, circuit design and analytical calculation of pressure losses are performed. In the closing part, measured values, comparison of results and methodical training manual are introduced.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Sitar_Vladislav.pdfPlný text práce4,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2300_0001.pdfPosudek vedoucího práce33,36 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2301_0001.pdfPosudek oponenta práce55,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
2315_0001.pdfPrůběh obhajoby práce26,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3216

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.