Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHirman Martin, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorPalma, Jakub
dc.contributor.refereeBenešová Andrea, Ing.
dc.date.accepted2018-6-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:01Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:01Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-6-1
dc.identifier70767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32164
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřená na zkoušky vlivů prostředí. Úvodní část se věnuje přehledu normalizovaných metod zkoušek vlivů prostředí. Je zde znázorněn přehled norem ČSN a IPC. V druhé části je popisován vliv daných zkoušek na degradaci testovaných vzorků. Konkrétně se zaměřuje na zkoušky solnou mlhou, teplotními šoky, vibracemi a na následný dopad zkoušek na DPS osazené různými druhy integrovaných obvodů BGA a QFN (MLF). V bodě třetím jsou popsány potřebná zařízení k realizaci zkoušek a požadavky na zkušební zařízení. V části poslední, práce seznamuje s ochranou DPS před vnějšími vlivy prostředí a problematikou uvádění elektronického zařízení na trh.cs
dc.format49 s. (65 038 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvnější vlivycs
dc.subjectsolná mlhacs
dc.subjectvibracecs
dc.subjecttepelné šokycs
dc.subjectdegradacecs
dc.subjectdeska plošných spojůcs
dc.subjectintegrované obvodycs
dc.titleZkoušky vlivů prostředícs
dc.title.alternativeEnvironmental testingen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe bachelor thesis focuses on the testing of environmental impact. The introduction describes the overview of standardized testing of environmental impact. It highlights the overview of the ČSN and IPC standards. The second chapter describes the effect of given tests on the degradation of the test samples. Specifically, it focuses on the salt fog testing, temperature shocks, vibrations and on the following impact of the testing on DPS equipped with various types of circuits BGA and QFN (MLF). The third chapter describes the necessary test facilities and requirements for the test facility. The last part of the thesis introduces the protection of DPS from external environmental influences and the issue of placing electronic devices on the market.en
dc.subject.translatedexternal influencesen
dc.subject.translatedsalt fogen
dc.subject.translatedvibrationsen
dc.subject.translatedheat shocksen
dc.subject.translateddegradationen
dc.subject.translatedprinted circuit boarden
dc.subject.translatedintegrated circuitsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC_Jakub_Palma.pdfPlný text práce1,48 MBAdobe PDFView/Open
070767_oponent.pdfPosudek oponenta práce336,78 kBAdobe PDFView/Open
070767_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce394,88 kBAdobe PDFView/Open
070767_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce208,42 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32164

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.