Title: Dopad rozvoje elektromobility na spotřebu elektrické energie v ČR
Other Titles: Impact of electro mobility development on the electrical energy consumption in the Czech Republic
Authors: Hvězda, Milan
Advisor: Mužík Václav, Ing.
Referee: Vajnar Vladimír, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32167
Keywords: elektromobilita;elektromobil;výroba elektrické energie;spotřeba elektrické energie;nabíječka;emise
Keywords in different language: electromobility;electric car;power generation;power consumption;charger;emissions
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na současný a budoucí stav elektromobility v České republice. Obsahem práce je zhodnotit současný stav výroby elektrické energie a zjistit zda je její výkon dostatečně připravený na rozvoj elektromobilů. Dalším obsahem práce jsou zpracovány výhody či nevýhody elektromobilů oproti spalovacím motorům. V práci jsou dále zpracovány různé scénáře rozvoje elektromobility v České republice a její dopad na člověka i životní prostředí. Obsahem práce je i předpokládaný počet nabíječek na dvou největších parkovištích nacházejících se v Plzni a jejich celkový příkon, na jejímž základu je porovnán s rezervou aktuálních trafostanic.
Abstract in different language: The submitted bachelor thesis is focused on current and future state of electromobility in the Czech Republic. Part of the thesis is to evaluate the current state of electric power production and to determine if its performance is sufficiently prepared for the development of electric vehicles. Other work is the processed advantages or disadvantages of electric cars compared to combustion engines. Various scenarios of electromobility development in the Czech Republic and its impact by people and the environment are further elaborated. The content of the work is the assumed number of chargers on the two largest parking spaces in Pilsen and their total consumption, which is based on the comparison of the reserves of the current transformer stations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Milan_Hvezda.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
074908_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce346,92 kBAdobe PDFView/Open
074908_oponent.pdfPosudek oponenta práce483,45 kBAdobe PDFView/Open
074908_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce191,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32167

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.