Title: Návrh stabilizovaného napájecího zdroje
Other Titles: Design of regulated power supply
Authors: Jandík, Jan
Advisor: Rubáš Pavel, Ing.
Referee: Koucký Václav, Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32169
Keywords: stabilizovaný napájecí zdroj;laboratorní zdroj
Keywords in different language: stabilized power supply;laboratory power supply
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na kompletní návrh a výrobu stabilizovaného napájecího zdroje pro domácí použití. První část práce je věnována kompletnímu elektrickému řešení celého stabilizovaného napájecího zdroje. Další popisuje kompletní mechanickému řešení. Poslední část práce poukazuje na měření a zhodnocení výsledných parametrů stabilizovaného napájecího zdroje. Součástí práce jsou schematická řešení, návrhy tištěných spojů, vygenerované 3D modely a konstrukční řešení.
Abstract in different language: Presented bachelor´s thesis is focused to complete suggestion and production of stabilized power supply for homemade using. First part of the thesis, there are complete electrical solution whole stabilized power supply. Next part describes complete mechanical solution. Last part of the thesis shows measurement and evaluation resultant parameters stabilized power supply. This thesis includes schematic solution suggestions of printed circuits, generated 3D models and construction solution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Jandik_Jan.pdfPlný text práce7,84 MBAdobe PDFView/Open
074910_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce309,59 kBAdobe PDFView/Open
074910_oponent.pdfPosudek oponenta práce361,86 kBAdobe PDFView/Open
074910_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce201,43 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32169

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.